Historia współczesna - Solidarność w terenie

Zapis krótkiej rozmowy z przedstawicielami samorządu robotniczego Bystrzyckich Zakładów Przemysłu Zapałczanego. Działacze "Solidarności" wyjaśniają, jakie były ich główne postulaty oraz dlaczego nie wszystkie żądania udało się zrealizować. Związkowcy mówią o potrzebie posiadania własnych organów prasowych i możliwości tworzenia swoich programów telewizyjnych. Ich zdaniem, obecna w środkach masowego przekazu propaganda przekroczyła już wszelkie możliwe granice. Działacze "Solidarności" oczekują też na rozsądne propozycje od rządu w kwestii poprawy sytuacji społeczno - gospodarczej.