Historia współczesna - Wiec w Polkowicach

Relacja z uroczystego wiecu, który odbył się w Polkowicach na Dolnym Śląsku, z okazji święta 22 lipca. Przemówienie dygnitarza partyjnego, z trybuny, na temat sukcesów gospodarczych Polski ostatnich kilku lat i solidarności krajów socjalistycznych, a także gratulacje z okazji przedterminowego przekazania kopalni "Lubin" i "Polkowice". Polityk wspomina sytuację wewnętrzną w Czechosłowacji, mówi o "gotowości pomocy" pięciu bratnich krajów (w tym Polski) dla przywrócenia ładu w tym państwie. Na zakończenie uroczystości odznaczenia dla zasłużonych górników.