Historia współczesna - Lekcja historii

Film o tematyce historycznej, na który składają się materiały archiwalne (filmy, fotografie, wycinki prasowe) oraz relacje świadków. Narracja oscyluje wokół następujących wątków: dwudziestolecie międzywojenne z perspektywy Polaków, okupacja hitlerowska, przyjazd nowych osadników na Ziemie Zachodnie.