Historia współczesna - Las Teutoński

Próba ukazania sytuacji społeczno - politycznej w Republice Federalnej Niemiec w końcu lat 60. XX wieku na przykładzie problemów niemieckiego rynku prasowego oraz demonstracji młodzieży studenckiej w Berlinie Zachodnim. Prezentacja kluczowych postaci niemieckiego rynku wydawniczego: Alfreda Hugenberga, przedwojennego magnata prasowego, biznesmena i polityka oraz Axla Springera, człowieka odpowiedzialnego za współczesną propagandę w RFN. Omówienie przyczyn i przebiegu demonstracji młodzieży, które ogarnęły Niemcy Zachodnie na przełomie lat 1967/1968. Zaprezentowana w filmie narracja sprowadza się do tego, aby zburzyć mit "beztroskiego i bogatego Zachodu", ukazując "ciemne strony" kapitalizmu oraz samej Republiki Federalnej Niemiec. Niewątpliwym atutem tego programu są zdjęcia filmowe ówczesnego Berlina i Bonn, a także liczne archiwalia - kroniki filmowe, fotografie.