Historia współczesna - Kolejarze

Reportaż poświęcony strajkowi pracowników kolei we Wrocławiu w 1980 roku. Głodówka kolejarzy rozpoczęła się 21 października i trwała całe 5 dni, aż do 27 października. Kolejarze, należący do NSZZ "Solidarność" domagali się m.in. podwyżki płac do średniej krajowej. Do pierwszych rozmów pomiędzy delegacją rządową, a protestującymi kolejarzami, na czele z mgr inż. Włodzimierzem Badełkiem, doszło już 17 października. Niestety zakończyły się one fiaskiem. Dygnitarze partyjni stali na stanowisku, że żądania kolejarzy są niezgodne z 8 punktem Porozumienia Gdańskiego. Strajkujący natomiast upierali się przy swoich racjach. Kolejną próbę podjęto 22 października, również bezskutecznie. Ostatecznie, po długich pertraktacjach w nocy z 26 na 27 października, udało się osiągnąć porozumienie, w wyniku którego głodujący kolejarze zawiesili protest. W reportażu przebieg październikowej głodówki dzień po dniu, a także rejestracja rozmów pomiędzy stroną rządową, a kolejarzami nocą z 26 na 27 października w Lokomotywowni Wrocław Główny. Dodatkowo wykorzystano nagrania PR Wojciecha Jażdżewskiego i Tadeusza Łączyńskiego.