Historia współczesna - Zebranie

Fragmenty Wojewódzkiego Zjazdu NSZZ "Solidarność" Chłopska we Wrocławiu, rolniczego wolnego związku zawodowego, powstałego w październiku 1980 roku na fali wydarzeń sierpniowych. Wypowiedzi poszczególnych delegatów na Zjazd, którzy często w emocjonalny sposób deklarowali swoje obawy i niezadowolenie m.in. z powodu piętrzących się komplikacji formalnych towarzyszących przekazywaniu ziemi, niskich rolniczych świadczeń rentowo - emerytalnych, nieprzejrzystej dystrybucji środków z funduszu rozwoju rolnictwa, słabej kooperacji NSZZ "Solidarność" Chłopska z gminnymi kółkami rolnymi, a także kłopotliwego wdrażania zagranicznych nowinek technologicznych i braku wspólnej, jednolitej polityki na rzecz ochrony interesów polskiego rolnictwa.