Historia współczesna - Rocznica września

Audycja poświęcona napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. Wypowiedzi mieszkańców wsi Rychtal i Bralin - przed wojną miejscowości leżących przy granicy polsko - niemieckiej, w których stacjonowały placówki Straży Granicznej. Świadkowie historii mówią o napiętych stosunkach polsko - niemieckich tuż przed wybuchem wojny (w Rychtalu mieszkała duża mniejszość niemiecka), roli organizacji Deutsche Vereinigung, niemieckich przygotowaniach do wojny: budowaniu zasieków w lasach, ćwiczeniach wojsk. Mieszkańcy wspominają ostatnią noc przed wybuchem wojny i wkroczenie do wsi wojsk niemieckich 1 września o godzinie 5 rano.