Historia współczesna - Materiały strajkowe – 27 października 1980

Po nieudanych rozmowach, prowadzonych na początku października 1980 roku pomiędzy Międzyokręgową Komisją Porozumiewawczą NSZZ Solidarność Kolejarzy a Komisją Rządową, 21 października 1980 roku we wrocławskiej lokomotywowni rozpoczął się strajk głodowy. Protestujący domagali się wznowienia pertraktacji dotyczących poprawy ich warunków socjalnych. Przełom nastąpił dopiero 26 października 1980 roku, gdy do wrocławskiej lokomotywowni przyjechał Janusz Obodowski - wiceminister pracy, płacy i spraw socjalnych, który obiecał satysfakcjonujące podwyżki. Następnego dnia nad ranem, Włodzimierz Badełek ogłosił decyzję o zakończeniu głodówki. Uczestnicy protestu przyjęli pierwszy posiłek po 141 godzinach strajku. Materiał jest zapisem spotkania pomiędzy przedstawicielami Międzyokręgowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ Solidarność Kolejarzy z członkami Komisją Rządowej na czele z Januszem Obodowskim, które odbyło się 27 października 1980 roku, we wrocławskiej lokomotywowni. Uczestnikami spotkania byli m.in. Janusz Obodowski, Aleksander Kopeć, Włodzimierz Badełek, Antoni Lenkiewicz, Jerzy Jankowski, Mieczysław Rzepecki. Strony podpisały obustronne porozumienie.