Historia współczesna - Solidarność III

Materiał filmowy na temat działalności związku zawodowego NSZZ Solidarność i sytuacji w kraju w 1981 roku. Felietony zrealizowane przez Tadeusza Mickiewicza: 1. opinie pracowników Stoczni Gdańskiej im. Lenina na temat realizacji porozumień związku ze stroną rządową, akcje protestacyjne kolejarzy w rejonie gdańskim, strajk okupacyjny przemysłu cukrowniczego w Pruszczu Gdańskim; 2. obrady Krajowej Komisji Porozumiewawczej w Gdańsku, rozmowa ze Zbigniewem Bujakiem, Lechem Wałęsą, Janem Kułajem i Januszem Onyszkiewiczem, m.in. o przebiegu i tematach posiedzenia oraz o zmarłym Prymasie Polski kardynale Stefanie Wyszyńskim; 3. wybory do władz zarządu Regionu Gdańskiego, rozmowa z kandydatami, głosowanie, wybór Lecha Wałęsy na przewodniczącego.