Historia współczesna - Solidarność I

Materiał filmowy na temat działalności Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i sytuacji w kraju na początku lat 80. Cztery felietony zrealizowane przez Tadeusza Mickiewicza: 1. relacja z obrad władz związku, podczas których przyjęto jego statut, rozmowa z Bogdanem Lisem i Andrzejem Gwiazdą; 2. relacja z ogólnopolskiego jednogodzinnego strajku ostrzegawczego NSZZ Solidarność w dniu 03.10.1980 roku, rozmowa po zakończeniu strajku z przewodniczącym związku Lechem Wałęsą; 3. rozmowa z Lechem Wałęsą (w przerwie obrad Komisji Porozumiewawczej) o strajkach i aresztowaniach działaczy związkowych; 4. relacja z konferencji prasowej władz związku, na której przedstawiono uchwałę w sprawie celów i metod działania NSZZ Solidarność.