Ludzie i ich historie - Arka Bożek

Arkadiusz (Arka) Bożek (1899-1954) to jeden z wybitnych działaczy społeczno-politycznych Śląska Opolskiego XX wieku. Należał do grona czołowych obrońców polskości Górnego Śląska, był zwolennikiem powrotu tej ziemi do Polski i niestrudzonym bojownikiem o Polskę wolną i sprawiedliwą. Działał we władzach naczelnych Związku Polaków w Niemczech. W czasie II wojny światowej był aktywnym członkiem polskiej emigracji politycznej w Paryżu i w Londynie. Po zakończeniu wojny, Bożek wrócił na Górny Śląsk i został mianowany na wicewojewodę śląsko-dąbrowskiego. W 1946 roku objął mandat posła do Krajowej Rady Narodowej, a w 1947 roku mandat posła do Sejmu Ustawodawczego.