Ludzie i ich historie - Czas życia, czas śmierci

Janina Czaja Waluda rozpoczęła wojenną służbę w styczniu 1942 roku wstępując do Pomocniczej Służby Kobiet. Jej droga wiodła przez Persję, Iran aż po Kampanię Włoską. W wojennym szpitalu pod Monte Cassino, podporucznik Janina Czaja pracowała jako sanitariuszka. Sanitariuszki spod Monte Cassino robiły dla potrzebujących więcej niż od nich oczekiwano, gdyż dobrowolnie oddawały własną krew, żeby ratować żołnierzy. Reportaż „Czas życia, czas śmierci” oparty na historii Janiny Waludy, przeplatany fragmentami książki Melchiora Wańkowicza „Monte Cassino”, to kameralna opowieść o bohaterstwie kobiet − pielęgniarek − na wojennym froncie.