Ludzie i ich historie - Walka z cieniem

Film z cyklu „Cena decyzji”. Ryszard Kowalski − urzędnik do spraw socjalno-bytowych w kopalni Janina w Libiążu. Nie zgadzając się z poleceniami przełożonego, prosi o przeniesienie na stanowisko referenta. Kowalski interweniował u dyrekcji zakładu w sprawach przyznawania mieszkań robotnikom w trudnej sytuacji bytowej. W tym zakresie doszło do sporu między nim a kierownictwem.