Ludzie i ich historie - Dzieło życia

Reportaż o doktorze inżynierze Stefanie Zemle, głównym projektancie Huty „Katowice”. Życiorys i przebieg kariery zawodowej inżyniera. Prezentacja makiety obiektów Huty „Katowice”. Inżynier mówi o etapach pracy projektanta i przemyśleniach związanych z tą pracą. Wspomina profesorów, którzy mieli na niego wpływ w czasie studiów. Mówi o swoich inspiracjach przy projektowaniu huty, znaczeniu intuicji w tej pracy, roli kierownika architektów oraz nowych metodach pracy. Inżynier przy stole kreślarskim, narada architektów. Ilustracją wypowiedzi jest ikonografia ze zbiorów Stefana Zemły.