Ludzie i ich historie - Dla nich...

Wacław Cybulski (1901 - 1973) – chemik, inżynier górnictwa, naukowiec. Absolwent Politechniki Warszawskiej, wykładowca akademicki. Ochotnik w III powstaniu śląskim. W czasie II wojny światowej walczył we Francji. Do Polski wrócił w 1946 r. Objął stanowisko dyrektora Kopalni Doświadczalnej Barbara w Mikołowie, z którą był związany od 1925 roku. Prowadził pionierskie badania nad zwalczaniem zagrożeń wybuchów metanu i pyłu węglowego w zakładach górniczych. Opracował bardzo skuteczne zapory do hamowania eksplozji, które udaremniły szereg groźnych wypadków i katastrof, co znalazło uznanie na świecie. O życiu i działalności profesora mówią jego współpracownicy. W filmie wykorzystano fragment wykładu prof. Wacława Cybulskiego.