Ludzie i ich historie - Romuald Cebertowicz

Audycja z cyklu „Ludzie z encyklopedii”. Sylwetka profesora Romualda Cebertowicza. Elektrokinetyczna metoda Cebertowicza nazwana od nazwiska wynalazcy „Cybertyracja” polega na zastosowaniu praw elektrokinetyki do scalania piasku i zamieniania go w skaliste podłoże. Metodę tę po raz pierwszy zastosowano podczas budowy trasy W - Z, gdy wraz ze skarpą zaczęła osuwać się dzwonnica i kościół św. Anny. Potem przy ratowaniu Krzywej Wieży w Pizie i Pałacu Dożów w Wenecji, egipskich zabytków archeologicznych oraz gdańskiej Starówki. Ostatnio zastosowano ją przy umocnieniu podłoża pod fundamenty i stalowe konstrukcje potężnych obiektów Huty „Katowice”. Ilustracją reportażu są archiwalne materiały filmowe, fotografie oraz wycinki z wielojęzycznej prasy.