Ludzie i ich historie - Kazimierz Demel

Audycja z cyklu „Ludzie z encyklopedii”. Sylwetka filmowa hydrobiologa, pioniera polskich badań na morzu, znawcy flory i fauny Bałtyku Kazimierza Demela. Naukowiec w swoim gabinecie otoczony książkami wypowiada się na temat badań naukowych nad rybami występującymi w Bałtyku. Pochodzący ze Śląska prof. Demel był także uczestnikiem Powstania Śląskiego. W audycji możemy zobaczyć liczne plenery nabrzeża morskiego oraz zacumowany wówczas najnowszy statek badawczy Morskiego Instytutu Rybackiego, kutry, a także starą zabudowę Helu i Gdyni, budynek morskiego laboratorium.