Ludzie i ich historie - Pokonać przestrzeń

Kapitan pilot Michalczuk o żeglarstwie i lotnictwie: „W powietrzu jestem ograniczony wysokością, szerokością korytarza, czasem. Morze jest dla mnie przestrzenią otwartą i swobodną. Walka z żywiołem jest odpoczynkiem psychicznym. Manewrowanie żaglowcem jest dla pilota sprawdzianem sprawności fizycznej i przyjemnością. W powietrzu zmiana atmosfery, korytarza, kierunku lotu odbywa się błyskawicznie, bo z dużą prędkością. Decyzja podjęta w chmurach jest jak udana operacja chirurga. Musi być niepowtarzalna, słuszna”.