Ludzie i ich historie - Człowiek z wydm

Historia biologa, Mariusza Zielonki, który od 1963 roku pracuje w Muzeum Przyrodniczym Słowińskiego Parku Narodowego w Smołdzinie. Jeszcze jako student biologii zafascynowany był pięknem parku narodowego. Po podjęciu pracy w muzeum, kontynuuje swoją pasję. Na co dzień dokumentuje fotograficznie tereny wydmowe, leśne i morskie. Według biologa wydmy zmieniają się z tygodnia na tydzień, a bez dokumentacji przeminęłyby bez śladu. Muzealnik i biolog do dziś bada tereny Narodowego Parku Słowińskiego, preparując eksponaty roślinne i zwierzęce dla potrzeb muzeum. W filmie wykorzystano fragment filmu baletowego „Niobe” do muzyki Juliusza Łuciaka i tańcem Alicji Boniuszko.