Ludzie i ich historie - Sto lat i jeden dzień

Setne urodziny Roberta Hanaka, byłego górnika. W kierunku domu zmierzają odświętnie ubrani goście. Gra orkiestra dęta. W tym czasie w kuchni kobiety przygotowują posiłek. Dziecko powtarza życzenia dla pradziadka. Jubilat z rodziną przed domem. Podchodzą do niego goście z kwiatami. Przedstawiciel kopalni dziękuje byłemu górnikowi za pracę. Wręcza mu na pamiątkę lampkę i kilofek. Robert Hanak za stołem wśród biesiadników, przed nim tort ze świeczkami. Dostaje kwiaty od kominiarza. O jubilacie mówi rodzina. Przy muzyce orkiestry goście uroczystości pozują przed domem do wspólnego zdjęcia.