Ludzie i ich historie - Inżynier Honoris Causa

Reportaż o Wacławie Mincie − kierowniku REM Przedsiębiorstwa Budowlano-Montażowego Kopalnictwa Rud Miedzi we Wrocławiu (oddział w Lubinie). Jest to człowiek o wybitnych uzdolnieniach technicznych, który swoją ciężką pracą przyczynił się do znacznego rozwoju Zagłębia Miedziowego. Mężczyzna zasłynął jako pomysłodawca skrócenia czasu budowy kopalni, poprzez równoległe drążenie szybu i budowę wieży szybowej, nasuwanej na otwór szybu, a także jako główny konstruktor modelu nadszybia i wieży wyciągowej dla kopalń w Lubinie i Polkowicach.