Ludzie i ich historie - Spotkanie z Michaliną Tatarkówną-Majkowską

Rozmowa z Michaliną Tatarkówną-Majkowską − I sekretarz Komitetu Łódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i członkinią Komitetu Centralnego partii. Tkaczka z zawodu, wielokrotna posłanka na Sejm PRL powraca pamięcią do młodości spędzonej w przedwojennej Łodzi, pracy w widzewskiej Manufakturze, działalności w czerwonym harcerstwie tzw. Czerwonym Widzewie, Komunistycznym Związku Młodzieży Polskiej i Komunistycznej Partii Polski. Wspomina również swoją powojenną pracę w Łodzi. Jako I sekretarz stała za inicjatywą odbudowy pomnika Tadeusza Kościuszki, wybudowania Teatru Wielkiego w Łodzi, Biblioteki Uniwersyteckiej, Hali Sportowej, szpitala onkologicznego im. Mikołaja Kopernika.