Miasta - Alfabet miasta - 13.12.1971

Dokument z cyklu „Alfabet miasta”. W tym odcinku fotografie miasta zasypanego śniegiem oraz 5 felietonów. Pierwszy z nich to rozmowa z naukowcem Uniwersytetu Wrocławskiego, zajmującym się historią książki i prasy polskiej, głównie okresu staropolskiego. Mężczyzna opowiada o prowadzonych przez siebie badaniach nad falsyfikatami, których dopuszczały się prowincjonalne drukarnie w okresie oświecenia. Jako przykład podaje „Pana Podstolego” Ignacego Krasickiego czy „Myśli polityczne dla Polski” Józefa Pawlikowskiego. W drugim felietonie, rozmowa z naukowcem-literaturoznawcą na temat drugiej podróży Juliusza Słowackiego do Wrocławia w 1848 roku.