Miasta - Alfabet miasta - 10.1971

Dokument z cyklu „Alfabet miasta”. Ten odcinek został w całości poświęcony wrocławskim uczelniom, w związku z inauguracją nowego roku akademickiego 1971/1972. Stolica Dolnego Śląska jest trzecim, po Warszawie i Krakowie, ośrodkiem akademickim w kraju. Funkcjonuje tu 9 uczelni wyższych różnego typu, studiuje 34 165 studentów. Wrocław mógł się też pochwalić wybitną kadrą naukową, którą tworzą: 70 profesorów zwyczajnych, 143 profesorów nadzwyczajnych, 510 docentów i 835 adiunktów. Mimo tak ogromnego potencjału dolnośląski ośrodek naukowy zmaga się z wieloma problemami, głównie natury ekonomicznej, które uniemożliwiają mu pełen rozwój, tym samym blokując uzyskanie wysokiej rangi na arenie międzynarodowej.