Miasta - Cmentarz żydowski

Felieton o znajdującym się we Wrocławiu przy ul. Ślężnej Starym Cmentarzu Żydowskim. Nekropolia powstała w XIX wieku. Znajdują się tu groby wielu wrocławskich znakomitości, lekarzy, naukowców, działaczy społecznych, artystów oraz najstarszy pochodzący z 1203 r. – nagrobny pomnik w Polsce. Obecnie obiekt stanowi oddział Muzeum Architektury we Wrocławiu.
W audycji pracownik muzeum zabiera ekipę telewizyjną na spacer po cmentarzu, wyjaśnia znaczenie symboli znajdujących się na nagrobkach, pokazuje grobowce najsłynniejszych, spoczywających tam osób (m.in.: Ferdinanda Lassalle'a, botanika Ferdinanda Cohna, rodziców Edyty Stein, Henryka Toeplitza przyjaciela Stanisława Moniuszki).