Miasta - Ludzie i wagony

Stargard w okresie powojennym był nazywany miastem kolejarzy. Ta grupa zawodowa odegrała ważną rolę w historii miasta, nie tylko ze względu na istnienie dużego węzła kolejowego z zapleczem w postaci ZNTK i liczebności tej grupy, ale także roli, jaką odegrali kolejarze w życiu gospodarczym, kulturalnym i społecznym miasta. Zakłady Pojazdów Szynowych zlokalizowane w Stargardzie to oddział warszawskiego przedsiębiorstwa ZPS, zajmujący się naprawą i budową pojazdów szynowych. Historia i współczesność przedsiębiorstwa.