Miasta - Fotoplastikon łódzki

Wspomnienia starszych mieszkańców Łodzi o życiu w mieście na początku XX wieku. Bohaterowie opowiadają o zwyczajach weselnych, nauce w szkole pod zaborem rosyjskim, życiu codziennym dzieci, świątecznych zwyczajach. Opowieści ilustrują fotografie obrazujące życie mieszkańców oraz weselne i szkolne przyśpiewki śpiewane przez bohaterów. Aranżacja wnętrza łódzkiego mieszkania z eksponatami wyposażenia oddaje atmosferę z tamtego okresu.