Miasta - Spała

Reportaż zrealizowany w zimowych plenerach Spały przedstawiający historię oraz dzień dzisiejszy tej miejscowości i najbliższych okolic. Ryszard Pająk opowiada historię Spały prezentuje zabytkowe budynki, domy wczasowe, zimowe plenery leśne, pomnik Żubra, którego mieszkańcy uważają za swój herb. Ośrodek Hodowli Żubrów w Smardzewicach - strażnik rezerwatu Bogdan Palimąka opowiada o tym, jak żubry trafiły na te tereny oraz o czasach, gdy Spała była rezydencją cara i gdy w Spale rezydował prezydent Ignacy Mościcki.