Miasta - Miasto nad Odrą

Wrocław - miasto nad Odrą, stary piastowski gród, gdzie na każdym kroku historia splata się z dniem dzisiejszym"- tymi słowami rozpoczyna się film z końca lat 60. XX wieku, mający za zadanie utrwalenie wizerunku polskiego Wrocławia, który po wielu latach powrócił do Polski. Działalność przedwojennej Polonii Wrocławskiej, losy polskich Wrocławian w czasie II wojny światowej, Festung Breslau i powojenna odbudowa zniszczonego miasta. Ilustracją filmu są różnorodne materiały archiwalne - fotografie, nieme kroniki filmowe, dokumenty wrocławskich organizacji polonijnych, notatki prasowe, obwieszczenia władz, afisze, plakaty propagandowe. Relacje świadków wydarzeń zrzeszonych w byłym, wrocławskim Związku Polaków w Niemczech, m.in. dr Stefana Kuczyńskiego, Franciszka Juszczaka i Czesława Adamczewskiego. Na zakończenie, rozmowa z inżynierem Romanem Tunikowskim, znanym wrocławskim architektem.