Miasta - Mickiewicz i Wielkopolska

Reportaż o pobycie Adama Mickiewicza, największego polskiego poety romantycznego, w Wielkopolsce na przełomie 1831-1832 roku. Poeta przybył do Wielkiego Księstwa Poznańskiego w sierpniu 1831 roku, aby przekroczyć granicę Królestwa Polskiego i wziąć udział w wojnie polsko - rosyjskiej. W czasie półrocznego pobytu gościł w różnych miejscowościach, ale najdłużej przebywał w dolinie rzeczki Obry, na południowy wschód od Kościana, gdzie znajdowały się liczne dworki i pałace. Wędrówka po Wielkopolsce śladami poety. Zwiedzanie wsi i dworków, w których gościł, pokazanie zmian, które zaszły na przestrzeni lat.