Przejdź do treści
ograniczenie wiekowe - 12 lat

Miasta - Tam, gdzie orzeł biały

Film dokumentalny o historii miasta Poznań, od czasów piastowskich, aż po czasy współczesne, ukazanej poprzez znajdujące się w mieście zabytki i świadectwa historii. Jest to opowieść o dziejach miasta i losach jego mieszkańców. To także opowieść o symbolu stolicy Wielkopolski, w którym jest orzeł na poznańskim ratuszu. Wypowiedzi osób związanych z Poznaniem. Ilustracją opowieści o mieście są materiały ikonograficzne.

Odcinki

Zobacz także: perły archiwów