Miasta - Ulica Kanonicza

Reportaż z cyklu „4 x Kraków” o ulicy Kanoniczej, która w czasach swej świetności była jakby przedłużeniem Wawelu. Tędy przesuwały się orszaki posłów i uroczyste wjazdy. Mimo zniszczeń i niekorzystnych zmian ulica stanowi jedyny w Krakowie i jeden z nielicznych w Polsce ciąg pałaców z okresu od XV do XVII w. , o wyjątkowej zawartości zabytkowej i artystycznej. Tu w początkach XVI w. działał warsztat Benedykta Sandomierzanina, którego portale zdobią Wawel i Jana Michałowicza z Urzędowa, zwanego polskim Praksytelesem. Później Bartłomieja Berecciego i innych wybitnych architektów. W programie oglądamy arkadowe krużganki, na fasadach gotyckie, renesansowe i barokowe portale, późnogotyckie szczyty i renesansowe attyki. Najstarsze stojące tu budynki powstały na początku XIV w. za czasów Łokietka.