Miasta - Wizerunki muzyczne miast - Rybnik

Rybnik i Rybnicki Okręg Przemysłowy, który już z nazwy kojarzy się z kopalnianymi wieżami i rytmem dynamicznie rozwijającego się przemysłu jest nie tylko zagłębiem przemysłowym, ale także stale rozwijającym się zagłębiem kulturalnym. Tradycje tej ziemi to umiłowanie przez ludzi piękna zawartego między innymi w muzyce. Zamiłowanie do muzykowania i śpiewu sprawiło, że do dziś istnieją zespoły, które w domowym zaciszu pielęgnują zwyczaje wspólnego grania i śpiewania. Od dziesiątków lat działają tu też chóry, orkiestry i zespoły instrumentalne.