Miasta - Z Tondosem przez Kraków

Film z cyklu „Kraków mało znany”. Prowadzący audycję Czesław Kruszelnicki, w towarzystwie Stanisława Broniewskiego i Michała Rożka, podążają szlakiem Stanisława Tondosa, malarza-akwarelisty, który na planszach swych obrazów pokazał Kraków z przełomu XIX i XX wieku. Żył w latach 1855-1917, studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, której dyrektorem był Jan Matejko. Tondos pozostawił ponad 300 akwareli, opartych na motywach krakowskich. Jest autorem całej serii pocztówek historycznych z katedry krakowskiej i zamku wawelskiego.