Miasta - Wieże i dachy Krakowa

Film z cyklu „Kraków mało znany”. Poświęcony „piątej elewacji miasta”, jego dachom i wieżom, które w miarę upływu stuleci zmieniały się. Kolejne pożary niszczyły je, a wieże pokrywano nowymi hełmami. Mimo to, również dzisiaj można porównać panoramę Krakowa z dawnymi sztychami. W programie tego porównania dokona Jerzy Banach, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie i autor książki o dawnych widokach Krakowa.