Miasta - Miasto Kazimierz pod Krakowem

Dokument z cyklu „4 x Kraków”. Krakowski Kazimierz - miasto, które trzeba ocalić. Historia założenia miasta przez króla Kazimierza II w XIV wieku, jako przeciwwagi dla pobliskiego Krakowa. Współczesny Kazimierz, jedna z najstarszych dzielnic Krakowa, stanowi jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Poznajemy gotycką zabudowę Kazimierza z dominującą bryłą kościoła Bożego Ciała, następnie historię utworzenia najstarszego w Polsce miasta żydowskiego.