Miasta - Zaspa, cz. 1

Historia powstania dzielnicy Gdańska, Zaspy. Po zakończeniu I wojny światowej teren ten został włączony w granice nowo utworzonego Wolnego Miasta Gdańska. W związku z demilitaryzacją, utworzono pierwsze lotnisko cywilne, noszące nazwę Port Lotniczy Gdańsk-Wrzeszcz, w obszarze północnej części placu manewrowego. Pozostała część placu przeznaczona została pod rozbudowę osiedla mieszkaniowego Zaspa. Kamień węgielny pod budowę pierwszego budynku osiedla przy ulicy Pilotów 20, został wmurowany 24 lipca 1973 roku, na terenie działającego jeszcze lotniska we Wrzeszczu.