Miasta - Zaspa, cz. 2

Nowa dzielnica mieszkaniowa w Gdańsku, Zaspa, powstała w latach 70. XX wieku. Szybko nastąpił intensywny rozwój infrastruktury oraz działalności samorządowej i kulturalno-oświatowej dla mieszkańców. Dzielnica prezentowana jest jako nowoczesna, rozwojowa i nastawiona na potrzeby swoich mieszkańców, czego przykładem jest m.in. otwarcie przychodni lekarskiej. Plany rozwojowe dzielnicy to nowe, powiązane osiedle na ok. 40 tysięcy mieszkańców.