Miasta - Majówki

Film z cyklu „Kraków mało znany”. Czesław Kruszelnicki w towarzystwie Michała Rożka, historyka sztuki i Stanisława Broniewskiego, dziennikarza i literata, oprowadzają widzów po krakowskich terenach zielonych. Spacer rozpoczyna się od klasztoru Kamedułów na Bielanach, gdzie zawsze w okresie Zielonych Świąt ciągną licznie krakowianie na odpoczynek wśród zieleni. W program wplecione są barwne scenki aktorskie, przedstawiające rodzinę mieszczańską i dwie pary młodych krakowian, którzy umajonymi dorożkami podążają wzdłuż Wisły od Norbertanek na Srebrną Górę pod klasztor.