Miasta - Zabrze

Film z cyklu Monografia miast. Pierwsza wzmianka o Zabrzu pochodzi z końca XIII wieku. Była to wówczas niewielka osada o rolniczym charakterze. Historia i rozwój Zabrza są jednak ściśle związane z odkryciem bogatych pokładów węgla kamiennego. Wydobywany od 1791 roku węgiel dał początek nie tylko powstaniu kopalni Królowa Luiza, ale również rozwojowi różnych gałęzi przemysłu i gwałtownym zmianom w krajobrazie tej części Śląska. Przełom XIX i XX wieku to złoty okres dla miasta. Wówczas powstawały wielkie koncerny przemysłowe. Tam, gdzie dawniej były łąki rolne, pojawiały się kopalnie i huty, a obok nich osiedla patronackie. Gmina o nazwie Zabrze powstała w 1905 roku. Jednak w 1915 roku nazwa Zabrze została zmieniona na trzydzieści lat na Hindenburg. Prawa miejskie Hindenburg uzyskał 1 października 1922 roku. W latach 1922 - 1939 miasto zostało w wyniku plebiscytu podzielone na dwie części: polską i weimarską. Wówczas miasto funkcjonowało jako miasto graniczne. Do pierwotnej nazwy Zabrze powróciło w 1946 roku. Reportaż o Zabrzu opowiada o historii miasta i jego mieszkańcach. Oprowadza nas po miejscu, które ciągle się rozwija.