Morza i rzeki - Republiki Flisackiej dzień powszedni

Reportaż o problemach flisactwa pienińskiego. Przedstawiciele Stowarzyszenia Polskich Flisaków opowiadają o kryzysie, jaki panuje w związku z wykonywaniem przez nich tej trudnej i odpowiedzialnej profesji. Z powodu licznych zaniedbań organizacyjnych, finansowych i inwestycyjnych, zawodowi flisaka grozi, ich zdaniem, wymarcie. Flisacy pienińscy są postrzegani przez znawców tematu jako ostatni Mohikanie na kontynencie. Jako ostatni przedstawiciele tego zawodu posługują się łodziami dłubanymi oraz stosują unikalną w skali światowej metodę łączenia pięciu łodzi dla zapewnienia większej pływalności. Prezentacja procesu powstawania łodzi flisackiej tzw. dłubanki.