Morza i rzeki - Z biegiem Odry

Filmowa opowieść o Odrze, ilustrowana plenerami znad rzeki i pieśniami ludowymi, które nie tylko portretują rzękę i piękno jej krajobrazów. Wyrażają też przywiązanie i miłość do rzeki oraz regionów, przez które przepływa. To również opowieść o folklorze, który opisuje obrzędy i zwyczaje, odzwierciedla zajęcia zawodowe mieszkańców (np. plecionkarstwo, rybołówstwo, flisactwo) i upamiętnia wydarzenie historyczne. Dokument podkreśla rolę pieśni i opowieści ludowej w życiu Nadodrzan. Pomagały one przetrwać ciężkie czasy niedoli, utrwalały wiarę w odzyskanie wolności. W filmie również migawki z Opola, Wrocławia i Szczecina.