Morza i rzeki - Wojenne konwoje

Audycja z cyklu „Nieznany front”. Historia Stanisława Andrzeja Sobisia, marynarza w marynarce wojennej. Bohater opowiada o żaglowcu „Dar Pomorza”, losach jego załogi w czasie II wojny światowej oraz o swoich losach i służbie w morskich konwojach na: „Darze Pomorza”, „Sobieskim”, „Piłsudskim”, „Lublinie”, „Batorym” w latach 1939 – 1946. Sobiś wspomina udział w organizowanych, po zakończeniu wojny, misjach sprowadzania żołnierzy z obozów jenieckich (rozmowa na fregacie „Dar Pomorza” zacumowanej w gdańskim porcie). Ilustracją jest ikonografia i archiwalne materiały filmowe dokumentujące działania wojenne na morzu.