Morza i rzeki - Ostatni Mohikanin

Zacumowane w szczecińskich basenach portowych statki, w większości parowce, oznaczone zostały kryptonimami złożonymi z symbolu MP i cyfr. Budowane przed lub podczas II wojny światowej, teraz służą jako magazyny portowe. Każdy z nich ma swoją historię. Wiele jednostek uczestniczyło w operacjach wojennych w Anglii, Ameryce, czy w Związku Radzieckim. Po wojnie część z nich przypadła Polsce tytułem odszkodowań, inne zakupiliśmy w ramach tzw. funduszu antyczarterowego, celem przyśpieszenia tempa rozwoju polskiej floty handlowej. W najtrudniejszych latach budowy polskiego handlu zagranicznego, statki te służyły do przewozu węgla i surowców. Kiedy zmieniła się technika przewozu ładunków i pracy portów, wysłużone jednostki przeszły na emeryturę. Nadal jednak są wykorzystywane, tym razem jako magazyny portowe.