Morza i rzeki - Nurtem Odry

Reportaż o możliwościach gospodarczego wykorzystania rzeki Odry do systemu transportu ładunkowego i komunikacji rzecznej. Wizyta w Fabryce Kotłów w Raciborzu, w Elektrociepłowni Wrocław, na budowie Elektrowni Dolna Odra i w Zakładzie Azotowym w Kędzierzynie - Koźlu. Wypowiedzi dotyczące znaczenia rzeki dla zakładów, uzdatniania wody. Szkody wyrządzone przez rzekę podczas powodzi i budowaniu w przyszłości zbiornika ujęcia wylewisk. Port wodny w Raciborzu, załadunek na barki rzeczne. Żegluga barek po rzece. Rozładunek węgla dla Elektrociepłowni Wrocław. Budowa elektrowni Dolna Odra. Możliwości ekonomiczne transportu wodnego na Odrze.