Morza i rzeki - Jeden dzień na Odrze

Reportaż o żegludze śródlądowej na rzece Odrze i możliwościach wykorzystania jej jako rzeki transportowej. Wizyta w portach w Raciborzu, Gliwicach, Kędzierzynie Koźlu i Opolu załadunek i transport towarów, przewóz samochodów osobowych. Rozmowa z kierownictwem portu o możliwościach przeładunkowych, niepełnym wykorzystaniu kanałów na Odrze. Ponadto o planach budowy zbiorników przeciwpowodziowych oraz rozbudowie kanałów wodnych.