Muzyka - 30-lecie Orkiestry i Chóru PR i TV

Jubileusz 30-lecia działalności Orkiestry i Chóru Polskiego Radia i Telewizji w Krakowie stał się okazją do rozmowy z kierownikiem i dyrektorem artystycznym orkiestry i chóru - Antonim Witem oraz dyrygentem chóru - Tadeuszem Dobrzańskim. W rozmowie uczestniczy również emerytowany skrzypek i koncertmistrz zespołu - Stanisław Dobrzyniec. Orkiestra i Chór PRiTV stanowi największy zespół radiowo telewizyjny w Polsce co w znacznym stopniu determinuje bogaty repertuar zespołu. Antoni Wit przedstawia historię zmian linii repertuarowej zespołu. Były koncertmistrz orkiestry Stanisław Dobrzyniec wspomina początki działalności orkiestry, pierwsze sukcesy koncertowe w kraju i za granicą. O bazie technicznej chóru i orkiestry opowiada Tadeusz Dobrzański. W audycji archiwalne fotografie i plakaty z zapowiedziami koncertów Orkiestry i Chóru PRiTV.