Muzyka - Dni nowej muzyki i Orkiestra PRiTV

Relacja Wojciecha Dzieduszyckiego z koncertów, które odbyły się w ramach III Dni Nowej Muzyki we Wrocławiu. Zaprezentowano fragmenty występów: Stefana Skoczyńskiego wykonującego „Zyklus” Karlheinza Stockhausena, Krzysztofa MeyerA, który wykonuje swoją sonatę z towarzyszeniem wiolonczelisty Ivana Monighettiego, a także orkiestry symfonicznej Filharmonii Wrocławskiej pod dyrekcją Mieczysława Gawrońskiego, która zaprezentowała m.in. prawykonanie VII Symfonii autorstwa Tadeusza Natanzona.