Muzyka - Henryk Wieniawski

Ikonograficzna koncepcja audycji na temat Henryka Wieniawskiego (10.07.1835 – 31.03.1880) jednego z najwybitniejszych polskich wirtuozów skrzypiec, jak określa go historia. oraz wielkiego kompozytora. W audycji przedstawione są wycinki prasowe, afisze zapowiadających koncertów Henryka Wieniawskiego. Przedstawiony zostaje jako jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskich. Pokazano szereg fotografii, rysunków z albumów oraz afiszów dotyczących biografii Henryka Wieniawskiego.