Muzyka - Jubileusz prof. Wandy Chmielowskiej

Jubileusz 80 - lecia urodzin oraz 60 - lecia pracy artystycznej profesor Wandy Chmielowskiej. Artystka urodziła się 2 października 1891 roku w Petersburgu. Naukę muzyki rozpoczęła pod kierunkiem ojca, Stanisława Szlezyngiera, który prowadził szkołę muzyczną. Studiowała grę na fortepianie w Konserwatorium w Petersburgu. Od 1925 roku prowadziła klasę fortepianu w Instytucie Muzycznym im. Stefana Mariana Stoińskiego w Katowicach, a od 1929 roku w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Katowicach. W latach 1947 - 1948 pełniła funkcję prorektora, a od 1957 kierownika Katedry Pianistyki Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej. Do 1970 roku była profesorem tejże uczelni. W reportażu relacja z uroczystości jubileuszowej oraz fragmenty koncertu fortepianowego w wykonaniu byłych uczniów jubilatki: prof. Marii Kubień - Uszkowej, Józefa Stompela oraz Lidii Grychtołówny.